ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์โดยตรงคืออะไร? และราคาถูกกว่า?

การประกันภัยรถยนต์โดยตรงเป็นสิ่งที่อธิบายไว้ทั้งหมด คุณจัดเตรียมความคุ้มครองทั้งหมดด้วยตนเอง

และซื้อกรมธรรม์โดยตรงจากผู้รับประกันที่รับประกันการประกันภัย

ข้อดีของการซื้อ ‘โดยตรง’ คือ ในบางกรณี  ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์  เบี้ยประกันภัยที่เสนอจะน้อยกว่าการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง แม้ว่าส่วนใหญ่ในความเป็นจริงจะเป็นเช่นนี้ก็ตาม

บริษัทประกันภัยรถยนต์ทางตรงส่วนใหญ่สามารถประหยัดค่าคอมมิชชั่นและการจัดการข้อมูล ซึ่งหลายบริษัทส่งต่อให้แก่ลูกค้าในค่าเบี้ยประกันที่มีส่วนลดหรือ ‘ผู้ล่อลวง’ โฆษณา เช่น เสนอความคุ้มครองสิบสองเดือนในราคาสิบ หรือการเสนอความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับ ฟรี เช่น ประกันรถหาย

สารให้ความหวานทางการตลาดเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาอย่างเชื่อโดยผู้ซื้อประกัน เนื่องจากอาจเป็นกรณีที่ต้นทุนของ ‘สารให้ความหวาน’ ถูกดูดซับในส่วนอื่นของใบเสนอราคาที่เสนอ

ด้วยจุดจำหน่ายประกันรถยนต์ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ บางครั้งจึงเป็นเรื่องยากที่ ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ดีไหม  จะตัดสินว่าคุณกำลังซื้อความคุ้มครองจากบริษัทโดยตรงหรือไม่

  • คุณสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ได้โดยการรับโทรศัพท์และโทรหาบริษัทที่คุณพบในสมุดโทรศัพท์ เยี่ยมชมร้านค้าบนถนนสูง หรือโดยการช้อปปิ้งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถเข้าถึงประกันภัยรถยนต์ รถยนต์ และรถยนต์ประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท สินค้าจำหน่ายปลีก.
  • ไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อด้วยวิธีใด ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ตั้งแต่เริ่มแรก ว่าคุณกำลังติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรงหรือหนึ่งในตัวกลางอื่นๆ ที่มีอยู่มากมาย

ประเภทของตัวกลางประกันภัยที่มีอยู่ในตลาดประกันภัยของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันมีมากมาย แต่สามารถกำหนดอย่างกว้าง ๆ ได้ว่าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • Underwriters, บริษัททางตรง, บริษัทประกันภัย, ผู้ให้บริการโครงการ, โบรกเกอร์, เว็บไซต์เปรียบเทียบ, ตัวแทน, ผู้แนะนำ, บริษัทในเครือ และกลุ่มผู้สนใจ
  • ผู้ที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่มคือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้จัดหาประกันภัยรถยนต์โดยตรง

รายการที่อยู่ด้านล่างสุดของรายการคือรายการที่มักจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน ตัวแทน หรือค่าธรรมเนียมผู้แนะนำ

เพื่อให้เข้าใจและได้รับประโยชน์จากการซื้อโดยตรงจากผู้ประกันตน เราต้องพิจารณา ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ วิริยะ  สินค้าและบริการที่จัดหาโดยแต่ละกลุ่มข้างต้น และองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาที่คุณจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยอย่างไร

เช่นเดียวกับการประกันภัยทั้งหมดพลังของปากกานั่นคือความสามารถในการกำหนดราคาสำหรับความเสี่ยง ท้ายที่สุดอยู่ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คนเหล่านี้จะต้องทนทุกข์ทรมานทางการเงินหากคุณเรียกร้อง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะจัดการความเสี่ยงของคุณและกำหนดอัตราและค่าบริการ เห็นได้ชัดว่ายิ่งคุณซื้อประกันรถยนต์จากแหล่งที่มาหรือความเสี่ยงฐานที่ใกล้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครองในราคาที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นhttps://www.mcarinsure.com/